Baltic Pride 2023

Baltic Pride 2023

2023. gada 18. maijs

6. jūnijā sākas Baltic Pride 2023, kas pēc sešiem gadiem atkal atradis ceļu uz Tallinu. Baltic Pride 2023 ar devīzi "Viens par visiem un visi par vienlīdzību" šoreiz norisinās solidaritātes un intersekcionalitātes apstākļos, kas nozīmē, ka LGBT+ kopiena Praidā nav viena. Baltijas praida nedēļas programmā ir daudz dažādu pasākumu, piemēram, Varavīksnes varoņu gala, starptautiskā konference "Daudzveidīga vide, drošāka Igaunija!", izstādes "No tādiem cilvēkiem līdz LGBT aktīvismam. 20. gs. stāsti par seksuālās un dzimumu minoritātes Igaunijā”, komēdijas izrāde un ģimenes rīts.

Sestdien, 10. jūnijā, praida rīkotāja Igaunijas LGBT asociācija aicina LGBT+ kopienu, gan Igaunijas, gan Baltijas valstu draugus un atbalstītājus piedalīties Baltijas praida parādē, lai izrādītu atbalstu dažādībai un vienlīdzībai. Gājiens sākas 13:00 Harju ielā, kas turpinās līdz Rävala bulvārim līdz Linnaruumi festivāla zonai, kur pēc gājiena beigām notiks brīvdabas koncerts ar kopienas māksliniekiem un pikniks.

Visa informācija par Baltic Pride 2023 ir pieejama mājaslapā www.balticpride.ee

Preses relīzi sagatavoja: Virgo Press

Igaunijas LGBT asociācijas komunikācijas vadītājs

Preses relīzi izmantojot google translator rīku latviski iztulkoja un ievietoja tīmekļa vietnē: Pride.Lv redaktors Maigurs Skangalis


Preses relīzes origināls:

On June 6, Baltic Pride 2023 begins, which has found its way to Tallinn again after six years. Baltic Pride 2023, with the motto "One for all and all for equality", takes place this time under solidarity and intersectionality, which means that the LGBT+ community is not alone at Pride.


The program of the Baltic Pride week includes many different events, such as the Rainbow Heroes gala, the international conference "A diverse environment, a safer Estonia!", the opening of the exhibition "From such people to LGBT activism. 20th century stories about sexual and gender minorities in Estonia", a comedy show and a family morning.


On Saturday, June 10, the organizer of the pride, the Estonian LGBT Association, invites the LGBT+ community, friends and supporters of both Estonia and the Baltic countries to take part in the Baltic Pride parade to show support for diversity and equality.


The march starts at 13:00 on Harju Street, which continues to Rävala Boulevard to the Linnaruumi festival area, where after the end of the march there will be an open-air concert with community artists and a picnic.


All information about Baltic Pride 2023 is available on the website www.balticpride.ee


The announcement was made by:

Virgo Press

Communication manager of the Estonian LGBT Association