Jaunās represijas no Jaunās Vienotības un Co

Jaunās represijas no Jaunās Vienotības un Co

2023. gada 15. oktobris

"Lai nodrošinātu VID ar informāciju, kas nepieciešama ēnu ekonomikas mazināšanai un optimālai nodokļa nomaksas kontrolei, ir nepieciešams ieviest risinājumu, kas paredz, ka iedzīvotājiem jādeklarē visi taksācijas gadā gūtie ienākumi, tostarp ienākumi, kurus tie šobrīd nedeklarē – ar nodokli neapliekamie ienākumi un citi."

Acīmredzot jaunā valdība ir izšķīrusies par ejamo ceļu nodokļu administrēšanas jomā un starp iespējām veidot nodokļu iekasēšanu balstoties uz sadarbības/konsultācijas vai represīvajiem principiem ir izvēlējusies represiju ceļu. Ir jau arī saprotams, varēs izmantot iepriekšējās iestrādes. Var secināt, ka Igaunijas piemērs neliekas pārliecinošs. Cēloņsakarības starp ēnu ekonomiku Igaunijā un Latvijā pamatojoties uz nodokļu administrēšanas atšķirībām mūsu varas gaiteņos netiek saskatītas. Nedomāju, ka obligātajai nodokļu deklarēšanai būs kāda ietekme uz ēnu ekonomiku. Nelikumīgos ienākumus un aplokšņu algas tāpat neviens nedeklarēs. Savukārt legālie ir zināmi bez jebkādas deklarēšanas. Ja nu vienīgi slēps ko kurš un kam uz jubilejām ir uzdāvinājis.Paskatīsimies, laiks parādīs rezultātus.

Valsts reģistros un datu bāzēs ir pieejama visa informācija par atalgojumu, pabalstiem, pensijām un nekustamo īpašumu pārdošanu/pirkšanu, automašīnu piršanu/pārdošanu, dividendēm utt. Ir atsevišķi ienākumu veidi, kas saistīti ar valsts datu bāzēs nereģistrētas mantas pārdošanu/pirkšanu un ārzemēs gūtie ienākumi un tos tad arī likt deklarēt. Tādu personu nebūs daudz.

Salāgojot valsts reģistrus un datu bāzes var iegūt visu nepieciešamo informāciju. Kāpēc pieprasīt iesniegt to informāciju, kas jau ir datu bāzēs. Turklāt lielā daļā tas jau ir izdarīts. Nodokļu pārmaksas taču var atmaksāt automātiski bez liekas birokrātijas. Arī pienākošos pabalstus var piešķirt bez iesniegumiem. Atbrīvotos darbinieki no valsts un pašvaldību iestādēm par labu ražošanai.

P.s. Palielināt nodokļu iekasēšanu var tikai veicinot uzņēmējdarbību un pirmāmkārtām uz eksportu balstītus uzņēmumus. Var jau mēģināt izspiest no iedzīvotājiem kaut ko papildus, taču Kariņa kuģim sūci ar to ciet aizbāzt nesanāks. FM, ja grib vairāk nodokļus, ir jāvirzās ar priekšlikumiem uzņēmējdarības vides sakārtošai.

Avots:Aivars Strakšas
Rakstu ievietoja Pride.Lv redaktors Maigurs Skangalis

Bilde:https://www.instagram.com/inkuisitor/