Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" iepazīstina ar savu programmu

Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" iepazīstina ar savu programmu

2022. gada 30. jūlijs

Atjaunot varu tautai


Tautas vēlēts prezidents;

Demokrātijas principu atgriešana tautai - vārda brīvība, cilvēktiesību ievērošana,

īpašuma neaizskaramība, nevainīguma prezumpcijas nodrošināšana;

Samazināsim referendumam tautas nobalsošanas nepieciešamo parakstu slieksni

uz 30 000, e-referendumi;

Samazināsim Saeimas deputātu skaitu;

Atcelsim transporta un mājokļa kompensāciju deputātiem


Izglītota sabiedrība


Brīvpusdienas visiem bērniem (pirmskola-vidusskola);

Pirmskola un sākumskola tuvu bērna dzīvesvietai;

Eiropas līmeņa izglītības kvalitāte visos izglītības līmeņos, pieaicinot ārvalstu

mācību spēku;

Vidējā izglītība ikvienam skolēnam;

Skolotāja/pedagoga amata prestiža celšana;

Normatīvajos aktos noteikto atalgojuma normu ievērošana


Veselības veicināšana


Medikamentiem PVN 5%;

Medicīnas personāla pieejamība - ģimenes ārsti, speciālisti, medmāsas;

Atbildīga attieksme pret savu veselību;

Integrēts izglītības process - profesionālā, augstākā, rezidentūra;

Normatīvajos aktos noteikto atalgojuma normu ievērošana


Labklājība


Pārtikai PVN 12%, krīzes laikā 5%;

Elektrībai, gāzei, degvielai krīzes laikā PVN 5%;

Atcelsim nekustamā īpašuma nodokli mājsaimniecībām;

Atcelsim transporta nodokli;

Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts 5 000 EUR;

Pabalsts par katru bērnu – 100 EUR mēnesī;

Sievietēm ar četriem un vairāk bērniem pensionēšanās no 60 gadu vecuma, darba

stāžā ieskaitīts bērna kopšanas periods;

Atcelsim iedzīvotāju ienākuma nodokli pensijām līdz 1000EUR/mēn.;

Pensiju papildus indeksācija cilvēkiem par darba stāžu līdz 1997.g.;

Bezmaksas sabiedriskais transports pensionāriem visā Latvijā;

Izveidosim automātisku valsts/pašvaldību atbalstu piešķiršanas sistēmu;

Ar likumu aizliegsim krīzes laikā atsavināt nekustamo īpašumu un piemērot soda

naudu par komunālo pakalpojumu parādiem;

Latvijā dzimušajam (no 1991) Latvijas pilsonība;

Atbalstīsim personas ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu dažādās jomās


Labvēlīga, izaugsmi veicinoša uzņēmējdarbības vide


Vienkāršota nodokļu likumdošana un nodokļu sistēmas pārskatīšana;

Konkurētspējīgas resursu cenas- energoresursi, cilvēkresursi, finanšu resursi;

Atbalstīsim investīcijas uzņēmējdarbībai;

Resursu pieejamībai pārveidosim ALTUM par valsts investīciju banku;

Labvēlīga vide jaunajam uzņēmējam- 270 dienas atlikti nodokļi;

Atvieglosim nosacījumus darba spēka piesaistei ārpus Latvijas;

Atjaunosim iespēju strādāt nepilna darba laika slodzi;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas (VSAOI) 6% apmērā, kuras

ieskaita fondētās pensijas shēmā (pensiju 2.līmenis) pārdalīsim šādiem mērķiem: -

2% novirzīsim uz pensiju 1. līmeni,

- 1% novirzīsim veselības finansēšanai,

- par 3% samazināsim darba ņēmēja VSAOI. VSAOI kopējo likmi samazināsim

no 34,09% uz 31,09%.

Valsts fondētā pensiju shēmas dalībnieki paši lemj par uzkrāto līdzekļu turpmāko

izmantošanu;

Iestāsimies par līdzvērtīgiem platību maksājumiem, nacionālo interešu

aizstāvēšana, lobēšana lauksaimniecības jomā ES, lai nepieļautu konkurences

kropļošanu;

Atbalstīsim pašnodarbinātos - ieviesīsim vienkāršotu nodokļu maksāšanas veidu


Iekšējā drošība


Drošības akadēmijas izveide;

Dubultosim algu policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem;

Izveidosim modernāko ekspertīžu centru Eiropā


Aizsardzība


Valsts finansējumu aizsardzībai 2.5% no IKP;

Atbalstīsim militāro prasmju apguvi


Valsts pārvalde


Vienkāršosim un samazināsim normatīvos aktus;

Tiesību, pienākumu, atbildības līdzsvarošana, mazinot birokrātiju un veiksim

deregulāciju;

Valsts pārvaldes reorganizācija ar mērķi optimizēt un samazināt strādājošo skaitu;

Uzliksim par pienākumu publiskā sektora iestādēm vispirms konsultēt,

sadarboties, nevis sodīt;

Aizliegsim plānot soda iekasēšanu kā darbības novērtēšanas kritēriju;

Represīvās funkcijas un pārmērīgas kontroles mazināšana;

VID ir palīgs nodokļa aprēķināšanai, nevis sodīšanai;

Elektroniska dokumentu aprite: valsts – sabiedrība;

Aizliegsim pieprasīt informāciju, kura pieejama valsts, pašvaldību informācijas

sistēmās un datu bāzēs


Kultūra


Akustiskā koncertzāle Rīgā;

Normatīvajos aktos noteikto atalgojuma normu ievērošana


Tieslietas


Izveidosim bezmaksas konsultāciju centru iedzīvotājiem par tiesvedības

jautājumiem;

Normatīvajos aktos noteikto atalgojuma normu ievērošana


Ārpolitika


Pilnvērtīgs sadarbības partneris ES un NATO;

Realizēt Latvijas interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās

Atcelsim ar Covid-19 saistītus ierobežojumus un aizliegsim piespiedu potēšanuPartijas programmu ievietoja: Maigurs Skangalis