Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Piegādes un samaksas kārtība


Preces un pakalpojumi:

* — Rezervācijas parole (pakalpojums) nodrošina pircējam vietu rīkotajā pasākumā. Naudu par nopirkto paroli atpakaļ neatdod, izņemot gadījumu, ja ir nopirkta parole, bet persona ierodoties pasākumā neatbilst iekšā laišanas noteikumu prasībām.

Ieeja ir no 18 gadiem, tāpēc paroli atļauts iegādāties personām no 18 gadiem. Nopērkot paroli persona piekrīt ievērot, apmeklētā pasākuma telpu iekšējās kārtības noteikumus:

Telpā kategoriski aizliegts

Administrācija jebkurā brīdī ir tiesīga pieprasīt atstāt telpas, ja apmeklētājs

Administrācija un personāls neatbild par apmeklētāju mantām, kas nav nodotas garderobē, kā arī neatbild par mantām, kas atrodas garderobē nodotajās somās, maisos, pakās, kastēs vai drēbēs.

Administrācija lūdz iepriekš pieteikt/saskaņot personas ar īpašām vajadzībām apmeklējumu. Administrācija iespēju robežās nodrošinās īpašu apkalpošanu un komfortu, kā arī drošību. Personas ar īpašām vajadzībām pavadošais ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu izpildi.

Konflikta situācijā administrācijas vai administratora lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

Ar savu pirkumu pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar telpu iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot

Naudu par nopirktām parolēm atpakaļ neatdod un strīdus gadījumā pircējam jāveršās PTAC, izņemot, kad pircējs uzrādot paroli, nav sasniedzis pasākuma apmeklēšanai nepieciešamo vecumu vai atrodas neadekvātā stāvoklī un netiek ielaists pasākumā.

** — Kods bilžu apskatei (pakalpojums) derīgs 100 dienas. Jebkuras informācijas platformas "Pride.Lv" bildes lejuplādēšana, drukāšana, pavairošana, izplatīšana un publicēšana bez attēlā redzamās personas rakstveida piekrišanas ir kategoriski aizliegta! Vainīgā persona atbild saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas nosacījumiem.

Naudu par nopirkto kodu bilžu apskatei atpakaļ neatdod un strīdus gadījumā pircējam jāveršās PTAC.

*** — Tērpu rezervācija (pakalpojums)  Rezervējot tērpu informācijas platformā "Pride.Lv", pircējs piekrīt drošības naudas iemaksai un apņemas rūpēties par tērpa nodošanu atpakaļ SIA GOLDEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE īpašumā, saņemot trīs darbadienu laikā rezervācijā iemaksāto naudu atpakaļ un veicot samaksu par tērpa īri, pēc tērpa atdošanas atpakaļ. Īres tērpu, klients saņem Bruņinieku 71-17, Rīgā, Latvija un nogādā to atpakaļ, līdz īres perioda beigām. 

Naudu par īrēto tērpu atpakaļ neatdod un strīdus gadījumā pircējam jāveršās PTAC.

****— Preces pirkšana (prece) Iegādājoties preci sadaļā PĒRKAM, pircējs piekrīt to saņemt Bruņinieku 71-17, Rīgā, Latvija vai pa pastu, sedzot piegādes apmaksas pakalpojumus.

Naudu par nopirktām precēm atpakaļ neatdod un strīdus gadījumā pircējam jāveršās PTAC.

*****— Pirkšanas procedūra sadaļā Atbalstam.  Atbalstot  Pride.Lv redakcijas darbību, lasītājs piekrīt, ka sadaļu Izkāpjam, Runājam, Pētam, Dzīvojām saturs bez maksas ir pieejams visiem tīmekļa vietnes pride.lv apmeklētājiem un piekrīt, ka atbalsts Pride.Lv redakcijai, tiek noformēts kā pirkums par saturu.

Naudu par nopirkto informatīvo saturu atpakaļ neatdod un strīdus gadījumā pircējam jāveršās PTAC.


Datu apstrāde:

Datu apstrādes pārzinis ir SIA GOLDEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, kontaktinformācija: Bruņinieku 71-17,Rīga, Latvija, LV-1009, tālrunis: 22336993, e-pasta adrese: info@pride.lv.

Datu apstrādes mērķis
Informācija par personas e-pastu ir nepieciešama, lai varētu veikt paroles vai koda piegādi un regulēt cilvēku daudzumu, apturot paroļu tirdzniecību uz pasākumu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir pasākuma dalībnieka iegādes parole, kura nodrošina dalību pasākumā.

Datu saņēmēju kategorijas: Pārziņa pilnvarotie darbinieki, tiesībsargājošās un/vai kontrolējošās iestādes, pasākuma organizatori.

Pārzinim rīkošanas vajadzībām ir nepieciešams piesaistīt apstrādātājus (piemēram, reģistrācijas laikā, administrējot mājas lapu un reģistrācijas formu), ja vēlaties saņemt papildus informāciju, lūdzu sazinieties, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Datu apstrādes laikposms
Augstākminēto mērķu sasniegšanai personas dati:

ar mērķi nodrošināt pasākuma norisi, kā arī veikt uzskaiti un analīzi par pasākuma norisi, apstrādāti ne ilgāk kā 3 gadus, ievērojot noilgumu, kas piemērojams komercdarījumiem, kur viena no pusēm ir komersants;

ar mērķi izmantot Jūsu personas datus mārketinga informācijas saņemšanai – līdz personas atsaukuma saņemšanai;

Video filmā un fotogrāfijās – līdz tiek sasniegts mērķis, ievērojot tēmas aktualitāti;

Personas dati var tikt apstrādāti arī ilgāk līdz Pārziņa leģitīmo interešu realizācijas brīdim (piemēram, strīdus gadījumā, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka personas datu apstrādes process noritēja atbilstoši tiesību aktu prasībām).

Pēc augstākminētā laikposma beigām personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

Personas tiesības:

Filmēšana un fotografēšana Jūs piekrītat, ka pasākumā, ieraksta ar jebkādiem līdzekļiem bez ierobežojumiem, ieskaitot elektronisku ierakstu, filmēšanu, video un audio ierakstus un fotogrāfijas („Ierakstus“), bez jebkāda veida kompensācijas. Jūs arī piekrītat, ka pasākuma organizātoriem pieder autortiesības uz šiem ierakstiem.

Parasti šos ierakstus izmanto reklāmu fotoattēliem un video, ko publicē pasākuma mājaslapās.

 

Pirkuma anulēšanas procedūra:

Ja pirkums tiek anulēts, nauda pircējam tiek atdota atpakaļ trīs darbadienu laikā, no anulēšana procedūras veikšanas.

Saziņa pa mob.tel.22336993 vai e—pastu: info@pride.lv

Naudas saņēmējs ir SIA GOLDEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, kontaktinformācija: Bruņinieku 71-17,Rīga, Latvija, LV-1009

Personas datu apstrādes SIA Pride.lv lasītāju klubs veic saskaņā ar: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679