Rainbow Europe 2018 ir kā trauksmes zvans visiem, kam rūp LGBT vienlīdzība

Rainbow Europe 2018 ir kā trauksmes zvans visiem, kam rūp LGBT vienlīdzība

2018. gada 14. maijs

Šodien starptautiskā LGBT organizācija “ILGA-Europe” Briselē un LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka” Rīgā prezentēja jaunāko pētījumu par LGBT cilvēktiesību stāvokli Eiropā Rainbow Europe 2018.

Šā gada ziņojums atspoguļo drūmo realitāti – Eiropas progress saistībā ar LGBT līdztiesības likumdošanu un politiku palēninās. Eiropas Varavīksnes karte (Rainbow Map) un Indekss 2018 atklāj, ka ļoti mazs skaits dalībvalstu ir pavirzījušās augstāk LGBTI tiesību atzīšanas jomā. Daudzas valstis, ieskaitot tās, kuras tiek uzskatītas par priekšzīmīgām LGBT jautājumos, ir nonākušas stagnācijā.

Vairāk informācijas un Varavīksnes karte (Rainbow Map) pieejams: https://rainbow-europe.org

Katru gadu ILGA-Europe sarindo 49 Eiropas valstis pēc to LGBT līdztiesības likumiem un politikām. Šogad rezultāti atklāj, ka Eiropas reģiona progress kopienas līdztiesības sekmēšanā vairs nav tik raits kā agrāk. Šādas nepastāvīgas attīstības trūkums būtu jāuztver kā trauksmes signāls nākotnes politiku veidotājiem un LGBT tiesību aizstāvjiem.

ILGA-Europe izpilddirektore Evelīna Paradī:

“Ņemot vērā cilvēktiesību pārkāpumus visā Eiropā, kā gan dalībvalstis var domāt, ka cīņa par LGBT līdztiesību ir beigusies? Uz spēles ir likti pagājušā gadu desmita ievērojamākie sasniegumi. Nepieļausim kļūdu, domājot, ka esam sasnieguši vienlīdzību. Ir pārāk daudz signālu par tendencēm, kuras var veidot paliekošu ietekmi uz Eiropas LGBT kopienu, tādas kā populisms un nacionālisms, un tas netiek pietiekami apspriests politikā. Ir pārāk daudz pazīmju, ka uzvaras, kuras gūtas pavisam nesen, ir ļoti trauslas. Tādēļ ļaujiet man atkārtoties – mēs neesam vēl pat tuvu finiša taisnei.”

Eiropas Varavīksnes kartē Malta turpina ieņemt augstāko pozīciju starp dalībvalstīm, kamēr citas, kuras parasti tiek uzskatītas par progresīvākajām, nav sasniegušas ranga augstāko daļu. Pat Nīderlande šogad ir izkritusi no pirmā desmitnieka.

Savukārt Latvija Eiropas Varavīksnes kartē jau otro gadu pēc kārtas ieņem 40 vietu, kā arī pēdējo vietu Eiropas Savienības valstu starpā. Kopumā 49 valstu sarakstā sliktāks stāvoklis kā Latvijā ir tikai Maķedonijā, Baltkrievijā, Moldovā, Sanmarīno, Krievijā, Monako, Turcijā, Armēnijā un Azerbaidžānā.

ILGA-Europe izpilddirektore Evelīna Paradī par Latvijas vietu Varavīksnes kartē:

“Angļu valodā ir sakāmvārds "ja ziņu nav, tad tās ir labas ziņas", taču tas noteikti nav attiecināms uz ar LGBTI vienlīdzību saistīto likumdošanu un situāciju Latvijā.

Kad pagājušogad ILGA-Europe publiskoja Eiropas Varavīksnes karti (Rainbow map), Latvija kopumā ierindojās 40. vietā, tādējādi izpelnoties Rainbow Europe viszemākā vērtējuma apšaubāmo godu ES dalībvalstu vidū. 2018. gada maijā situācija joprojām nav mainījusies. ILGA-Europe bija neizpratnē, redzot Latvijas politiķus nesen noraidām petīciju par Kopdzīves likuma ieviešanu, kas atzītu visus nelaulātos pārus, tai skaitā arī viendzimuma pārus. Lēmumu pieņēmējiem Latvijā ir jāsāk atbildīgi rīkoties - viņi ir ievēlēti, lai kalpotu visiem, ne tikai tiem, kas ir heteroseksuāli.”

ILGA-Europe valdes līdzpriekšsēdētāja Džoisa Hamiltona:

“Diemžēl jāatzīst, ka mūsu kopiena ļoti labi saprot, kā ir būt neaizsargātiem pret nedemokrātiskām tendencēm. Mēs uzstājam, lai valstu tiesību akti nepārprotami aizsargātu mūsu cilvēktiesības, jo, bieži vien, tieši likums un politika ir pēdējie mēri, kuri spēj aizsargāt LGBT kopienu. Un šis attiecas uz visiem mūsu sabiedrībā – LGBT pilnīgas vienlīdzības nodrošināšana neapstājas un nekad neapstāsies pie laulību vienlīdzības! Visām Eiropas valdībām ir jāuzņem temps, jāturas pie saviem solījumiem un jānodrošina tiesiskā aizsardzība LGBT kopienai, it īpaši trans un starpdzimuma (intersex) personām.”

Ņemot vērā pašreizējo politisko vidi, kur populisms, nacionālisms un pilsonisko sabiedrību vainošana uzņem augstus apgriezienus, šāda stagnācija ILGA-Europe uzskatā paver skatu uz drūmu ainu, jo tieši šādas tendences var radīt spēcīgi negatīvu iespaidu uz mazāk aizsargātām grupām, tādām kā LGBT kopiena.

Politiķiem, kuru valstis pastāvīgi saņem sliktus Rainbow Europe rezultātus un uzskata, ka LGBT līdztiesības jautājumi nav prioritāri, ILGA-Europe un mūsu biedri saka šo:

"2018. gadā izvairīšanās no pienākumiem cīņā par LGBT vienlīdzību nav risinājums nevienam politiskajam līderim vai valdības amatpersonai. Tieši otrādi – šis ir laiks, lai viņi parādītu savas līdera spējas, stingri atbalstot tādu politiku, kas nodrošina vienlīdzību kā realitāti cilvēkiem, kuriem viņi kalpo. Vienīgais veids, kā politiku veidotājiem nosargāt pēdējo divdesmit gadu laikā sasniegto LGBT vienlīdzībā, ir tos papildinot un ieguldot visus nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu pozitīvas pārmaiņas LGBT cilvēkiem. ILGA-Europe Rainbow Europe pakete sniedz ļoti specifiskas rekomendācijas politiku veidotājiem (jebkurā līmenī valstu rangā), lai viņi varētu sākt veidot tiesību aktus un panākt reālu ietekmi. Papildus ieteikumus sniedz arī mūsu biedru organizācijas visā Eiropas reģionā. Mēs visi esam ļoti smagi strādājuši, lai kopīgi gūtu šos panākumus. Ir pienācis laiks, lai tie kļūtu par realitāti LGBT kopienām visos reģionos.” / ILGA-Eiropa valdes līdzpriekšēdētājs Braiens Šīans

Rainbow Europe 2018 - kopsavilkums

Rainbow Europe ir organizācijas ILGA-Europe novērtējuma rīks, kurš sastāv no divām daļām – Rainbow Map (Varavīksnes karte) un Indeksa, un ikgadējā pārskata. Jau kopš 2009. gada, ILGA-Europe veido Varavīksnes karti, lai ilustrētu LGBT kopienas tiesisko un politisko situāciju Eiropā.

Laika gaitā, ir palielinājusies dažādu Varavīksnes Kartes kritēriju ietekme, Rainbow Europe paketi ir papildinājis katras valsts Ikgadējais Pārskats un ir izveidots interaktīvs Rainbow Europe web modulis.

2018. gada Rainbow Europe pakete iekļauj nozīmīgu informāciju politiku veidotājiem un LGBT kustības sekotājiem.

Rainbow Europe Karte un Indekss

Varavīksnes Karte, skalā no 0 līdz 100%, ierindo 49 Eiropas valstis pēc to attiecīgajām juridiskajām un politiskajām praksēm, kuras ietekmē LGBT kopienu.

Rainbow Europe 2018

Augstāko vietu ieguvējas Rainbow Europe 2018

1. Malta – 91%

2. Beļģija - 79%

3. Norvēģija - 78%

Zemāko vietu ieguvējas Rainbow Europe 2018

40. Latvija – 16%

47. Turcija - 9%

48. Armēnija - 7%

49. Azerbaidžāna - 5%

Šis ir trešais gads pēc kārtas, kad mazās salas nācija Malta ierindojas pirmajā vietā, apsteidzot visus pārējos (šogad Maltas reitings ir 91%). Beļģijā stājās spēkā atjaunotais dzimuma juridiskās atzīšanas akts, kas arī nodrošināja valstij ieņemt otro vietu ar 79%, mazliet apsteidzot Norvēģiju (78%).

Trīs valstis ar zemākajiem vērtējumiem rangā – Azerbaidžāna, Armēnija un Turcija, iegūstot atbilstoši 5%, 7% un 9%. Šie rezultāti nav mainījušies kopš iepriekšējās Varavīksnes kartes (izdota 2017. gada maijā), kurā tika izceltas plaisas politiskajā vadībā, kā arī progresa trūkums likumu un politiku veidošanā LGBT līdztiesībai.

Lai izveidotu Rainbow Europe valstu sarakstu, ILGA-Europe ir analizējusi 49 valstu likumus un politikas, izmantojot 58 kritērijus un apakškritērijus. Šos kritērijus var iedalīt sešās tematiskās grupās: vienlīdzība un pretdiskriminācija; ģimene; naida noziegumi un naida runa; dzimuma juridiskā atzīšana un ķermeņa neaizskaramība; pilsoniskās sabiedrības telpa; un patvēruma atbalsts.

Ņemot vērā to, ka Rainbow Europe 2018 izvirzītie kritēriji un to procentuālā nozīme nav mainījusies kopš pagājušā gada versijas, ir iespējams skaidri redzēt katras valsts progresu (vai tā trūkumu!) LGBT vienlīdzības likumu jautājumos.

Kā vienmēr, politiku veidotājiem, pētniekiem un žurnālistiem ir pieejami oriģinālie informāciju avoti, uz kuriem tiek balstīta Varavīksnes Karte un Indekss. Papildus informāciju un saites uz noderīgiem avotiem ir iespējams iegūt, dodoties uz Rainbow Europe web moduļa atjauninājumu www.rainbow-europe.org , un, novietojot kursoru virs interesējošajiem kritērijiem.

Ikgadējais Pārskats

Šis ir jau septītais izdevums ILGA-Europe Ikgadējam Pārskatam, kurā tiek analizēti katras valsts nacionālā līmenī veiktie pasākumi 12 mēnešu periodā, no 2017. gada janvāra līdz decembrim. Papildus tiek apskatīti dažādu organizāciju, kā Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un Eiropas Padomes veiktie darbi, saistībā ar LGBT līdztiesību.

Varavīksnes Karte un Indekss sniedz priekštatu par šī brīža situāciju politikā, toties Ikgadējais Pārskats cenšas atbildēt uz jautājumu “kas būs tālāk?”.

Jau otro reizi Ikgadējā Pārskatā tiek iekļauti priekšlikumi politiku veidotājiem, lai mudinātu tos risināt svarīgākos juridiskos un politiskos jautājumus Varavīksnes Kartes un Indeksa ietvaros.

ILGA-Europe iesaka valstu iestādēm sekot šiem izstrādātajiem priekšlikumiem, taču vēlās uzsvērt, ka tie netika vienpusēji izdomāti. Priekšlikumi tika apkopoti, vēršoties pie vairākām dažādu valstu LGBT organizācijām, izmantojot tiešsaistes konsultācijas. Rezultātā šie ieteikumi ir specifiski pielāgoti, lai pēc iespējas palīdzētu LGBT aktīvistiem, kuri ikdienā saskarās ar attiecīgajām problēmām.


Vairāk informācijas:
Emma Kasidija
Komunikāciju un mediju vecākā speciāliste
ILGA-Europe
Tel.: +3226095650

Kaspars Zālītis
LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka”
T. 26607868

Kristīne Garina
LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka”
T. 29413155


Atstāt komentāru
Komentāri
    Vitālijs 20.05.2018 02:05 5 0
    Aseksuālam jābūt, gadījumā, ja nu tomēr nesaista pretējais dzimums, kā to esmu izvēlējis es. Un tad neviens kāpostgalva negānīs un diez vai nodarīs pārestību. Neredzu nekādu burvību viendzimuma seksā, tas taču ir pretīgi! Bet, runājot par tematu, apbrīnojami, ka Gruzijai šinī ziņā ir diezgan labs reitings, praktiski Centrāleiropas līmenī, kas ir pārsteidzoši post-PSRS, turklāt Kaukāza valstij. Tas nozīmē, ka tur valdība un likumdošana ir daudz progresīvāka.