Aseksualitāte

Aseksualitāte

2016. gada 16. jūnijs

Aseksualitāte ir viena no četrām cilvēka seksuālajām orientācijām līdzās heteroseksualitātei, homoseksualitātei un biseksualitātei. Galvenā aseksualitātes pazīme ir tāda, ka persona izjūt ļoti vāju vai neizjūt nekādu seksuālo pievilcību pret jebkuru personu neatkarīgi no tās dzimuma. Aseksualitāte, tāpat kā biseksualitāte, homoseksualitāte un heteroseksualitāte ir novērojama arī dzīvnieku pasaulē un to neuzskata par kaut ko neparastu. Tāpat kā pārējos seksuālo orientāciju veidus, arī aseksualitāti nav iespējams pierādīt.

Jāatzīst, ka aseksualitāte kā koncepts un aseksualitātes pētīšana ir salīdzinoši jauna nodarbe gan seksuālo minoritāšu organizāciju darbā, gan arī akadēmiķu darbā. Kā ja jau jebkurā neizpētītā jautājumā, arī aseksualitātes jautājumā jo vairāk tiek pētīts, jo vairāk neskaidrību parādās.

Tas vien, ka kāda persona nav ieinteresēta seksuālās attiecībās ar kādu cilvēku, nenozīmē, ka persona ir aseksuāla, jo seksuālā orientācija nav seksuālā uzvedība. Šī iemesla dēļ aseksualitāti ne vienmēr uzskata par seksuālās orientācijas veidu. Tomēr, piemēram, Ņujorkā (ASV) Seksuālās orientācijas pretdiskriminācijas aktā pie jēdziena “seksuālā orientācija” skaidrojuma ir teikts, ka “ar seksuālo orientāciju tiek saprasta heteroseksualitāte, biseksualitāte, homoseksualitāte un aseksualitāte“. Līdzīgs likums ir arī ASV Vērmontas štatā.

Savukārt “Aseksualitātes redzamības un izglītības tīklā” jeb AVEN (Asexual Visibility and Education Network) tīklā tiek skaidrots, ka aseksuāli cilvēki gluži kā jebkurš cits spēj gan izjust simpātijas, gan romantiskas jūtas, gan arī seksuālo dziņu attiecībā uz kādu citu personu, tikai šīs jūsu apzināšanās un izpausmes notiek savādāk. AVEN tāpat norāda, ka aseksualitāte nav celibāts vai atturēšanās no seksa, AVEN skaidro, ka aseksuāliem cilvēkiem, lai tie izpaustu savas jūtas pret kādu citu, nav nepieciešama seksuālā dziņa, bet aseksāli cilvēka izvēlas pilnīgi citus veidus kā to darīt.

Bet, piemēram, LGBT izdevums “FYNE Times” sarunā ar aseksuālu puisi Gregu nozskaidro, ka “nav tā, ka aseksuāli cilvēki apzināti apspiež sevī seksuālo dziņu, mēs vienkāršo to nevēlamies”. Izdevums sarunā ar aseksuālo puisi noskaidro, ka seksualitātei ne obligāti ir jābūt cieši saistītai ar cilvēka spēju veidot attiecības ar kādu. Gregs skaidro, ka fiziski nav nekādu šķēršļu, lai viņam un viņa potenciālajai draudzenei nebūtu bērnu.

Aseksuāli cilvēki tāpat kā, piemēram, homoseksuāli cilvēki arī ir izvēlējušies savus simbolus – karogs ir redzamākais. Melnā krāsa simbolizē aseksualitāti, pelēkā krāsa – pelēko aseksualitāti un demiseksualitāti -, baltā – seksualitāti -, bet purpura krāsa simbolizē kopienu. Jēdzieni “pelēkā aseksualitāte” ir “demiseksualitāte” nav seksuālās orientācijas veidi vai paveidi. Jēdzinu “pelēkā aseksualitāte” attiecina uz cilvēkiem, kuri, piemēram, parasti seksuālo pievilcību neizjūt vai izjūt tikai dažreiz vai tiem, kuri izjūt seksuālo pievilcību, bet bez seksuālas dziņas. Tas tāpat tiek attiecināts uz cilvēkiem, kuri vienkārši neidentificē ar tiem seksualitātes standartiem, ar kuriem mēs asociējam sevi. Jēdzienu “demiseksualitāte” attiecina uz personām, kurām seksuālā dziņa parādās tikai ārkārtīgi spēcīgām romantiskajām jūtām attiecībā uz kādu konkrētu cilvēku, skaidro AVENWiki portāls.