Biseksualitāte

Biseksualitāte

2016. gada 16. jūnijs

Biseksualitāte ir emocionāla, romantiska, erotiska tieksme pret vai aizraušanās ar sava dzimuma vai pretējā dzimuma cilvēkiem, turklāt tai nav jābūt vienlīdzīgos apmēros pret abu dzimumu pārstāvjiem, nedz arī vienlaicīgai pret abu dzimumu pārstāvjiem.

Biseksuāli cilvēki patiesībā ir visai raiba publika. Dažus no viņiem saista monogāmas un ilgtermiņa attiecības, citiem vienlaicīgi var būt vairāk kā viens partneris, tostarp gan visi viena dzimuma partneri, gan dažādu dzimumu partneri. Biseksualitāte ir atsevišķs seksuālās orientācijas veids, nevis „sevis meklēšana” vai „nevēlēšanās ļaut pilnu vaļu” sevām homoseksuālajām nosliecēm.