Dzimuma identitāte

Dzimuma identitāte

2016. gada 16. jūnijs

Dzimuma identitāte ir iekšējā sevis apzināšanās kā vīrieti, kā sievieti vai kādu citu (abu dzimumu vienlaicīga uztveršana sevī vai pretējā bioloģiskā dzimuma uztveršana sevī). Dzimuma identitātei nav jāsakrīt ar personas bioloģisko dzimumu, ar sociālo dzimumu (dzimums, kurš ierakstīts personu apliecinošā dokumentā) vai dzimumu, kurš ir ieaudzināts.