Vai ar viņu viss kārtībā?

Vai ar viņu viss kārtībā?

2016. gada 16. jūnijs

Tas normāli būt homoseksuālam, biseksuālam vai transseksuālam. Protams, visi vēlas atbilst kaut kādiem standartiem, taču mēs visi cits no cita atšķiramies!

Daudzi izjūt simpātijas pret sava dzimuma pārstāvjiem, taču dažiem ir grūti pieņemt sevi tādu.

Cilvēka piederība seksuālajām minoritātēm nenosaka tā raksturu, individuālās iezīmes un nekādā gadījumā nepadara viņu sliktātu kā citus. Bieži vien nav viegli būt atšķirīgam no citiem, sevišķi, ja apkārt ir daudz tādu cilvēku, kuri neatbalsta atšķirīgo. Tai pat laikā centies būt tādu cilvēku vidū, kuri atbalsta tavu dzīvesveidu!

Ir ļoti grūti melot sev par savām jūtām, un ļoti reti ir tādi cilvēki, kuri nespēj saprast savu seksuālo identitāti.

Lai varētu būt patiesi apmierināts un sajust prieku par savu seksualitāti, cilvēkam bieži palīdz tas, ka viņš pastāsta citiem par to, kas viņu nomāc.