Vardarbība

Vardarbība

2016. gada 16. jūnijs

Homofobija – Psihologi lieto vārdu ,,homofobija”, lai apzīmētu iracionālas bailes no homoseksualitātes. Šeit vari noskaidrot, kāpēc dažiem liekas nepieņemami, ka divi vīrieši vai sievietes veido attiecības un kā iedalās aizspriedumu slimība homofobija.

Vardarbība uz ielas – Aizverot mājas vai dzīvokļa durvis, mēs no savas drošās teritorijas esam izgājuši plašajā pasaulē. Mēs nezinām, kas var notikt uz ielas, kādi cilvēki būs apkārt, taču ievērojot piesardzību mēs varam sevi pasargāt.

Diskriminācija – Aizspriedumaina uzvedība pret kādu tikai viņa ādas krāsas, tautības, reliģijas vai seksuālās orientācijas dēļ ir TIK muļķīga rīcība, ka kādu, kurš aizspriedumaini izturas pret citiem vajadzētu izolēt no sabiedrības. Šeit noskaidro kā lauzt stereotipus. Pienācis laiks dažādībai!

Vardarbība ģimenē – Ikvienam bērnam, arī izaugušam, vajag vecākus, tāpat kā kuģim vētrā vajadzīga osta. Vecākiem ir jāspēj mierināt un pasargāt. Taču nereti mājas kļūst par vietu no kuras cenšamies aizbēgt. Šeit noskaidro kā cīnīties un kur ziņot par vardarbību mājās.

Vardarbība skolā – ,,Bērni mēdz būt nežēlīgi” – tā reiz teica skolotāja Tomiņa mammai pēc tam, kad 6.klases zēni puikas somu bija izmetuši pa logu. Pēc brīža viņa piebilda: ,,Bet Toms jau tāds savāds ir – tikai ar meitenēm spēlējas. ‘’ Un? Nekas nevar būt par iemeslu, lai kādu pazemotu. Šeit uzzini kur griezties un kā rīkoties, ja skolā tevi vai kādu tavu klasesbiedru fiziski vai emocionāli ietekmē.

Naida noziegumi – Jūtas, kas kļuvušas tik spēcīgas, ka liek pastrādāt noziegumus, izraisa šausmas ikvienam loģiski domājošam cilvēkam. Tomēr naida noziegumu skaits visā pasaulē turpina pieaugt. Uzzini par to daudz vairāk šeit!

Seksuālā vardarbība – Ja fiziskas sāpes ar laiku pāriet, tad emocionālais pāridarījums dzīst gadiem un gadu desmitiem. Šeit uzzini kā rīkoties, ja tev pastāv draudi būt pakļautam seksuālai vardarbībai.

Kā atbildēt vardarbībai – Uzzini visveiksmīgāko formulu, kā izkļūt sveikā cauri saspringtām situācijām.

Ziņo par vardarbību – Ja notikusi vardarbība, ir ļoti grūti par to runāt. Taču tas ir jādara! Neziņojot tu palīdzi savam vardarbim palikt nesodītam, palielini iespēju, ka uzbrukums tev vai kādam citam atkārtosies. Visa nepieciešamā kontaktinformācija, lai novērstu vai sūdzētos par noziegumiem.